Dec 1, 2010

ചിലര്‍ചിലര്‍

ചിലര്‍ അങ്ങിനെയാണ്.
ചിരിക്കുമ്പോള്‍;
ചിരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും.
കരയുമ്പോള്‍;
കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും.

ഭൂതം അവര്‍;
ചികഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും.
ഭാവിയില്‍ അവര്‍:
നിരാശരാവുമെന്ന് കരുതും.
വര്‍ത്തമാനം അവരില്‍:
കൊഞ്ഞനം കുത്തും.

കാലം വഴിമാറുമ്പോള്‍
സഹിക്കാത്തവര്‍,
വെറുക്കുന്നവര്‍,
തള്ളിപ്പറയുന്നവര്‍....

ചിലര്‍;
അങ്ങിനെയാണ്.

(ജീവിക്കുകയെന്നത് ഒരു കലയാണ്. അവനവന്റെ ജീവിതം 
എങ്ങിനെ ജീവിച്ചു തീര്‍ക്കണമെന്നത് അവനവന്റെ തീരുമാനമാണ്. 
ജീവിതം വാശികള്‍ക്കൊ, വ്യര്‍ത്ഥ ചിന്തകള്‍ക്കോ ഭക്ഷിക്കാനുള്ളതല്ല.)
(1.12.2010)

2 comments:

ആറങ്ങോട്ടുകര മുഹമ്മദ്‌ said...

ശരിയാണ്.ചിലര്‍ അങ്ങിനെയാണ്..

Satheesan said...

നന്നായിട്ടുണ്ട്

Post a Comment